Sodobna industrijska led razsvetljava

Industrijska LED razsveljtava ter tudi obrtni prostori so običajno precej velikih dimenzij, kar pomeni tudi velike stroške – tako z ogrevanjem kot hlajenjem, osvetlitvijo, zračenjem in podobno. Za obratovanje takšni prostori porabijo precej energije, poleg tega pa je treba misliti tudi na ustvarjanje primernih pogojev za delo. Veliko vlogo pri najboljši rešitvi za prvo in drugo predstavlja industrijska led razsvetljava, ki je vse pogostejša izbira v sodobnih proizvodnih, skladiščnih in podobnih objektih.

Industrijska led razsvetljava je funkcionalna
Naloga svetil je, da zagotovijo dovolj svetlobe, da je mogoče v prostorih varno in učinkovito opravljati izbrane dejavnosti. Pri večjih prostorih, pa naj gre za industrijske, obrtne, skladiščne in podobne, je zelo pogosto pomanjkanje naravne svetlobe, saj zaradi same narave panoge oziroma branže pogosto ni mogoča “svetla” gradnja. Prav tako gradnjo svetlih, človeku prijaznih prostorov pogosto onemogočajo stroški. Medtem, ko je za bivalne stavbe natančno predpisano, da morajo zagotavljati določeno količino naravne svetlobe, to za industrijske in podobne objekte namreč ni nujno. Povsem dobro je, če za osvetlitev v industrijski ali komercialni stavbi (na primer trgovini) skrbi industrijska led razsvetljava.
Zakaj prav industrijska led razsvetljava? Predvsem zato, ker osvetljuje na najbolj praktičen način. Led svetila so sprejemljiva za komercialne prostore, ker so lahko tudi izjemno lepo oblikovana in tako ne kazijo videza. Odlična so za velike skladiščne in proizvodne prostore, saj je mogoče svetlobo dobro usmeriti. Za razliko od klasičnih svetil, kjer svetloba ne sije zgolj navzdol, temveč se je velika količina “izgublja” oziroma se z njo nesmiselno sveti tudi v strop, se lahko industrijska led razsvetljava usmeri zgolj navzdol. Tako ni izgub pri funkcionalnosti.
Stroški so še kako pomembni
Nižanje stroškov obratovanja stavb je ena od najbolj pogostih želja. Industrijska led razsvetljava je zaradi tega priljubljena pri načrtovanju novih gospodarskih objektov, prav tako pa tudi pri odločitvi za obnovo starih. Žal so obnove v industriji bolj redke, kot bi bilo primerno in zaželeno. Marsikatero podjetje, ki ima visoke stroške za električno energijo, namreč ne pomisli, kako hitro bi se mu povrnila investicija – menjava klasične razsvetljave z led se izjemno hitro obrestuje.
Industrijska led razsvetljava ni le bolj učinkovita glede zagotavljanja primerne svetlobe za dobre pogoje dela, temveč je tudi precej poceni, če jo primerjamo s klasično. Led tehnologija je varčna. Pomisliti je potrebno tudi na to, da ne povzroča dodatnega segrevanja prostorov, saj led svetila ne oddajajo toplote, torej se lahko znižajo tudi poletni stroški hlajenja.
Specialna industrijska led razsvetljava

Pogosto je za delo potreba natančno določena vrsta svetlobe, ki zadostuje predpisom in omogoča ohranjanje kakovosti. V marsikateri industriji, na primer živilski, farmacevtski, kozmetični ter podobno, je industrijska led razsvetljava prinesla precejšen napredek v sami proizvodnji. Materiali, ki so občutljivi na svetlobo oziroma na UV žarke, se lahko uporabljajo precej bolj enostavno, saj led svetila skorajda ne oddajajo UV radiacije. Delo je tako precej lažje.
Klasična svetila so pogosto neprimerna izbira tudi v industrijah, kjer so pogosta temperaturna nihanja, kjer so ekstremno nizke ali visoke temperature. Industrijska led razsvetljava je tako odlična za hladilnice, saj so svetila odporna tudi na ekstremen mraz in ne vplivajo na svojo okolico s segrevanjem.