Tehnični pregledi za vozila

tehnicni-pregledTo poglavje vsebuje informacije o tehničnih predpisih in pregledih, ki se uporabljajo za različne vrste vozil. Te informacije se pretežno nanaša na najpogostejše kategorije vozil.

Tehnični pregled se izvede, da se zagotovi, da je vozilo v takšnem stanju da zagotavlja varnost in da ima vso potrebno opremo z vidika varnosti, okolja in cestnega prometa.

Tehnični redni pregledi se izvajajo za ralična vozila po različnih inšpekcijskih organih, kar je odvisno tudi od vrste  udeleženega vozila. Več informacij o inšpekcijskih organih lahko obiščete na intereru. Švedski ˝Motor Vehicle Inspection Company˝ naprimer, vam bo poslal obvestilo o inšpekcijskem pozivu, kdaj je čas, da opravite pregled svojega vozila. Za nekatere vrste vozil, bo Švedska agencija izdala prometno obvestilo, ki potrjuje, da je test opravljen. Vendar pa ste osebno odgovorni za zagotavljanje, da je vaše vozilo vozno.

Tehnični pregledi se opravljajo za osebna vozila, lahka dostavna vozila / tovornjaki in manjši avtobusi (s skupno težo, ki ne presega 3 500 kg).

Tehnično brezhibnost  vozila  je treba prvič pregledati po obdobju za 34. mesci od nakupa novega vozila (s skupno težo 3,5 ton ali manj), oziroma ko je bilo vozilo prvič dano v uporabo. Po tem se mora tehnični pregled vozila vršit letno. OPOMBA: tehnični pregled nekaterih novih vozil, je treba vsako leto opravljat, na primer za intervencijska vozila, najemniška avtomobila, vozila avtošol in vozil, ki se uporabljajo za komercialni prevoz potnikov.

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:
Vozila
-morajo biti osebni avtomobili, lahka kombiji / tovornjaki ali majheni avtobusi s skupno maso, ki ne presega več kot 3 500 kg,
-morajo biti predmet prepovedi vožnje (ker je rok za pregled vozila potekel),

Težka vozila
Tehnične brezhibnosti za težka tovorna vozila, kot so  pregledi osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in spremljajočih prikolic s skupno maso nad 3 500 kg, je treba preskusiti v 12 mesecih po tem, ko je bilo vozilo odobreno za uporabo prvič. Tehnični pregled vozila je treba nato najkasneje v 12 mesecih testirali ponovno. Testiranje brezhibnosti motornih koles in priklopnih vozil za vleko z avtomobili s skupno maso pod 3 500 kg. Tehnični pregled teh vozil je treba prvič opraviti najpozneje 48 mesecev po mesecu, v katerem so bili prvič licencirana za uporabo in nato najkasneje v 24 mesecih po predhodnem polnem tehničnem pregledu.

Prepoved vožnje
Če je vaše vozilo nepreizkušeno v času, se prepoved vožnje samodejno smatra  (“avtomatska prepoved vožnje”). Vozilo se lahko nato vozi le po najkrajši ustrezni poti do delavnice za popravilo ali za tehnični pregled. Prepoved vožnje se klahko kaznuje za vozilo, če je bilo ugotovljeno, da je v tako slabem stanju, se na testu prijavi policiji, da je nevarnost za varnost v prometu (“priglašena prepoved vožnje). Vozilo mora biti potem vlečeno iz mesta. Vozilo se enako lahko vozi le po najkrajši ustrezeni poti na test.

Naročila
Če ima vaše vozilo napake, kar pomeni, da ne more opraviti tehničnega pregleda, vendar te napake niso tako resne, da bi upravičile prepoved vožnje, vam bodo odredili, da se opravi novi tehnični pregled. Medtem morate popraviti napake in iti nazaj k ponovnem preverjanju v določenem časovnem obdobju. Če se ponoven test ne opravi v določenem roku, nastopi prepoved vožnje za vaše vozilo.